Här med intygar jag att utlämnade uppgifter stämmer och är mina personliga, jag är fullt medveten om att autogirot på min medlemskap är bundet under 1 år till 24 månader och därefter är det 1 månads uppsägningstid. Medlemskapet börjar gälla omgående och dragningarna från ditt konto görs den 28e varje månad. Genom att trycka på knappen ”Skicka meddelande” nedan så ingår jag ett bundet avtal med Träningscentret Stockholm AB (Southside Arena). Utöver detta ska även en blankett med samma uppgifter signeras på plats. Uppsägnings av autogiro görs via mail till info@southsidearena.se. Autogiro registreras endast i mån av plats.